Визначення, що використовуються в Політиці конфіденційності

1 Користувач: особа, яка подала електронну заявку на Порталі на отримання відповідної позики (кредиту) і цим безумовно погодився з політикою конфіденційності;

1.2. Позичальник: фізична особа, заявка якого була схвалена компанією і з якою був укладений договір;

1.3. Портал веб-сайт, який належить Компанії (зараз має доменне ім’я uacredit.biz), на якому Позичальник ідентифікується через Особистий кабінет і який забезпечує спілкування і обмін інформацією між Користувачем та Компанією;

1.4. Договір: договір позики (кредитної лінії), укладений між Позичальником і Компанією з метою встановлення умов, надання та виплати позики (кредиту);

1.5. Переддоговірний період: час, починаючи з моменту, коли Користувач надає Позичальнику Персональні дані та інформацію, необхідні для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності), а також схвалення або відхилення укладення Договору.

Яку інформацію про вас ми збираємо?

Компанія буде обробляти такі персональні дані про користувача: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, адреса проживання, дата народження, місце роботи, джерела доходів, стать, дані платіжної картки (платіжних карток), особистий ідентифікаційний номер, пароль користувача від Особистого кабінету, надається компанією, фінансові дані рахунку (рахунків) Позичальника, інформація та документи щодо платоспроможності користувача (разом іменуються як «Особисті дані користувача»).

Як ми будемо використовувати інформацію про вас?

Компанія буде обробляти Персональні дані користувача для:

3.1. створення Особистого кабінету користувача і використання Порталу, і, відповідно, для надання Користувачеві доступу до Порталу і надання спеціальних опцій / послуг, Компанія надає через Портал відповідно до Умов користування Порталом, а також Договору

3.2. ідентифікації та підтвердження, відповідно:

3.2.1. для підтвердження номера телефону користувача;

3.2.2. для обробки даних платіжної картки (платіжних карток) користувача з метою їх включення в заявку для використання в розрахунках, що здійснюються уповноваженим постачальником послуг;

3.3. оцінки кредитоспроможності, відповідно, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) користувача або Позичальника на основі персональних даних користувача та інформації, наданої Користувачем або Позичальником самостійно або отриманої через уповноважених третіх осіб (включаючи кредитні бюро і т.п.), протягом переддоговірного періоду і виконання договору.

3.4. виконання Договору, відповідно, для виконання всіх прав і зобов’язань Компанії у зв’язку з виконанням Договору, включаючи моніторинг за виконанням Договору та виконанням прав Компанії щодо користувача / Позичальника;

3.5. статистики та звітності, відповідно, для подання всіх обов’язкових звітів до відповідних органів, а також для створення внутрішньої статистики (кредитної історії) користувача / Позичальника;

3.6. для бюлетенів та інформації про продукцію / послуги, відповідно, для розсилки Користувачам бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та іншої комерційної інформації про продукцію / послуги, які можуть стосуватися користувача. Будь-які такі повідомлення надсилаються електронною поштою, Портал, СМС. Користувачі можуть в будь-який час відмовитися від отримання будь-яких бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) і комерційних повідомлень.

Обмін персональними даними користувача з іншими організаціями

Компанія може обмінюватися персональними даними користувачів:

4.1. зі своїми оброблювачами даних, призначеними для обробки персональних даних від її імені;

4.2. з третіми особами і отримувати інформацію про користувача / Позичальника від третіх осіб (включаючи, серед іншого, кредитні бюро та інші дозволені законом установи; колекторські і інкасаторські служби; оброблювачів даних Компанії, включаючи тих, які знаходяться за кордоном) для оцінки кредитоспроможності ( платоспроможності) користувача або Позичальника і повідомлення даних про фінансову поведінку користувача / Позичальника відповідно до договірних / законних прав і зобов’язань Компанії;

4.3. в тому числі відомості про платіжну картку (платіжні картки) користувача / Позичальника можуть повідомлятися постачальником платіжних послуг, призначеним Компанією з метою обробки платежів, що здійснюються між Користувачем / Позичальником і Компанією при виконанні Договору

4.4. в зв’язку з або під час проведення переговорів щодо поступки прав за Договором;

4.5. з метою повідомлення персональних даних користувача, як цього вимагає закон і якщо Компанія вважає, що таке повідомлення необхідно для захисту прав Компанії та (або) дотримання вимог судового процесу, судового рішення або судового розгляду у відношенні компанії.

Компанія не буде використовувати Персональні дані користувача для:

4.6. торгівлі, продажу або оренди третім особам без згоди користувача / Позичальника;

Як довго ми зберігаємо Персональні дані користувача?

5.1. Персональні дані користувача будуть оброблятися протягом всього терміну відносин між Користувачем / Позичальником і Компанією і протягом додаткового 5-річного періоду після цього, з метою ведення обліку (тобто зобов’язань по звітності перед державними органами, захисту прав та інтересів в суді, під час судових або адміністративних розглядів, і в цілях статистики), згідно з відповідними нормативними актами України.

5.2. Якщо Користувач / Позичальник забирає свою згоду, і немає ніяких інших законних підстав для обробки, або він заперечує проти обробки і немає ніяких переважаючих законних підстав для обробки, Компанія припиняє обробку даних.

Захист персональних даних користувача

Компанія дбає про безпеку даних, які вона збирає, тому вона прийняла відповідні технічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до такої інформації. Ці заходи включають в себе політику, процедури і технічні елементи, що стосуються контролю за доступом до даних. Ці заходи були спеціально розроблені для допомоги в захисті персональних даних користувача від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни або знищення. Компанія може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків і ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів і інші заходи безпеки з метою допомоги в запобіганні несанкціонованого доступу до персональних даних користувача. Крім того, Компанія використовує стандартні протоколи і механізми служби безпеки для обміну конфіденційної інформації

Права суб’єктів персональних даних

Надання згоди на обробку персональних даних користувача, відповідно до цієї політики конфіденційності, не є обов’язковою вимогою, проте відмова надати згоду призведе до неможливості отримати позику або кредит, користуватися Порталом і виконати зобов’язання відповідно до Договору та (або) Умов користування Порталом.

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», надаються такі права: право бути проінформованим; право доступу до даних; право вступу в процес до персональних даних, право заперечення проти обробки даних; на захист від автоматизованого рішення; право звертатися до суду.

З метою виконання вищезазначених прав Користувач може подати письмове клопотання з проставленою датою і підписом на таку електронну адресу: info@uacredit.biz

Оновлення Політики конфіденційності

Компанія може періодично оновлювати цю Політику конфіденційності в зв’язку з розширенням або зміною її діяльності та послуг, або якщо це вимагається від Компанії законом. Якщо Компанія це робить, вона повинна опублікувати останню версію на Порталі, таким чином, щоб Користувач міг періодично перевіряти оновлення. Якщо Компанія суттєво змінює методи роботи, описані в цій Політиці конфіденційності, Компанія повинна повідомити про це Користувачам, відправивши електронного листа на електронну адресу, яку надає Користувач, або через Портал.